Asociace pro didaktiku dějepisu

Školní dějepis má být především prostorem pro dialog a kultivaci funkční historické, čtenářské, občanské, mediální i digitální gramotnosti

Kritická práce se zdroji


Inovace výuky


Rozvoj myšlení
ZÁKLADNÍ INFORMACE

ASOCIACE PRO DIDAKTIKU DĚJEPISU Z. S.

vznikla na podzim 2021 na základě usnesení didaktiků a didaktiček dějepisu z většiny tuzemských kateder vzdělávajících budoucí učitele a učitelky dějepisu a také kolegů a kolegyní z dalších spřízněných pracovišť.

ADD je dobrovolný nezávislý nadstranický spolek sdružující své členy na základě společného zájmu.

SMYSL A CÍLE ADD
Asociace sdružuje vyučující didaktiky dějepisu na fakultách vzdělávajících budoucí učitele a další oborově a tematicky spřízněné osoby a subjekty, podporující mezioborový a konstruktivistický přístup k budování historické gramotnosti jako nedílné součásti aktivního občanství.

Aktivity asociace směrují především k učitelům ZŠ a SŠ,
k vysokoškolským učitelům a studentům historie a učitelství,
ale obecně všem, kdo mají o činnost ADD zájem.

Cíle ADD shrnují STANOVY.

Cílem ADD je zejména:

 • propagovat ideu historické gramotnosti jako nedílné součásti aktivního občanství a zasazovat se o zkvalitnění výuky dějepisu
  v systému českého školství.

 • zvyšovat prestiž učitelství oborů dějepisu/historie (dále jen „D/H“) a popularizace těchto oborů a forem jejich výuky ve veřejném prostoru.

 • vzájemně propojovat své členy a umožňovat vnitrooborový dialog a sdílení zkušeností napříč vzdělávacím systémem i ve veřejném prostoru.

 • poskytovat členům metodicko-didaktickou podporu pro výuku
  a informovat své členy o důležitých otázkách a inovacích
  v oblasti D.

 • aktivně se podílet na komentáři a oponentuře koncepcí
  vzdělávací politiky v oblasti D/H a humanitní sféry obecně.

 • - podílet se v rámci možností na mezinárodním dialogu
  o D s oborově spřízněnými subjekty.


PROHLÁŠENÍ VÝBORU ASOCIACE PRO DIDAKTIKU DĚJEPISU k veřejné konzultaci revidovaného rámcového vzdělávacího programu pro základní školy


TEXT STANOVISKA NALEZNETE ZDE I NA FBB ADD - DĚKUJEME ZA SDÍLENÍ
 
Praha, 12. 5. 2024

konference ADD 
12.-13. 9. 2024 / FP TUL LibeREC


Výbor

Na základě volby ustavující schůze z 22. 9. 2021

Milan Ducháček

předseda

Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci

Radmila Prchal Pavlíčková

místopředsedkyně

Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Jaroslav Pinkas

místopředseda

Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


kontaktní formulář


Předmět E-mail Zpráva Souhlasím se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů Odeslat

Kontaktní adresa

Asociace pro didaktiku dějepisu z. s.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra historie/ADD

Studentská 1402/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

adidej@email.cz